25

JANUARI

Algemene Ledenvergadering

Wilt u meepraten over de activiteiten van de Speeltuinvereniging? Kom dan naar de Algemene ledenvergadering!

Locatie    Prins Willem Alexanderschool, Pr. Maximalaan 1 in Waarder
Tijdstip    20.00 uur
Wie          Alle leden

5

MAART

(T/m 10 maarT) CollecTe janTje beTon

Meer informatie volgt.

10

MAART

NL-DOET acTie

Meer informatie volgt.

24

MAART

Opening Speeltuin-seizoen en Paaseieren zoeken

Meer informatie volgt.

11

APRIL

Nieuw: Skeeler Clinic

Meer informatie volgt.

9

JUNI

Rabo fieTsTochT

Meer informatie volgt.

21

AUGUSTUS

(T/m 24 augusTus) HuTTenbouw

Meer informatie volgt.

19

SEPTEMBER

Nieuw: Speelgoed inzamelen

Meer informatie volgt.

24

OKTOBER

KnuTsel/speelmiddag

Meer informatie volgt.

3

NOVEMBER

LampionopTochT

Meer informatie volgt.

24

NOVEMBER

INTOCHT VAN SINTERKLAAS

Meer informatie volgt.